Tổ chức sự kiện tang lễ

  1. Lưu tro, tiểu cốt người chết

    02/07/2021 -  08:37

    Dịch vụ Cát táng lưu giữ tro cốt tại các nhà để tro cốt, mô tả thứ tự các bước cần tiến hành ,,,

  2. Tổ chức dịch vụ tang lễ trọn gói

    23/09/2020 -  09:05

    Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tang lễ trọn gói tại gia hoặc tại nhà tang lễ theo yêu cầu của quý khách hàng Thưa quý khách, tang lễ theo phong tục Việt Nam hiện có 2 cách : Hỏa táng và Địa táng. Tùy vào nhu cầu của từng gia đình mà có cách lựa chọn phù hợp:


0979.167.323